Jäsenten palkitsemiset – ilmianna upseeritoverisi!

Tiedätkö reserviupseerin, joka on toiminnallaan tukenut ja ansioitunut vapaaehtoista maanpuolustuksen saralla, muttei ole mielestäsi saanut ansaittua huomiota?

ILMIANNA KAVERISI!

Kuopion Reserviupseerikerhon etsii kerhomme ansionoituneita jäseniä tai kerhomme toimintaa tukeneita maanpuolustushenkisiä henkilöitä, joita ei ole aiemmin huomioitu maanpuolustusjärjestöjen paikallisilla, alueellisilla tai valtakunnallisilla ansiomerkeillä.

Kerhomme hallituksen tehtävänä on muistaa ja palkita henkilöitä, jotka ovat tehneet ansiokasta työtä isänmaamme hyväksi.

Voit tehdä esityksen suullisen tai kirjallisen esityksen kerhomme hallitukselle. Hallitus käsittelee esityksen kokouksessaan ja päättää ansiomerkin anomisesta sitä myöntäviltä tahoilta.

Vapaamuotoisen esityksen perusteluineen voi toimittaa sähköisesti osoitteeseen hallitus@kru.fi tai soittamalla perinneupseeri Juha Rautiaiselle p. +358 45 133 5805.