Kuopion Reserviupseerikerho palkisi 2.11.2022 syyskokouksessaan ansioituneita jäseniään

Kuopion Reserviupseerikerho palkisi syyskokouksessaan kerhon varapuheenjohtaja Pasi Huuskosen Jalkaväen ansioristillä ja perinneupseeri Reima Kinnusen Reserviupseeriliiton pronssisella ansiomitalilla.                                                                  Huomionosoitukset luovuttivat puheenjohtaja Juha Rautiainen ja kerhomme jäsen, reservin majuri Risto Pirinen.                                                                                                                                  Kuopion Reserviupseerikerho onnittelee palkittuja.