Kokouskutsu KRU:n sääntömääräiseen syyskokoukseen keskiviikkona 2.11.2022 Kuopion Klubille (17-18.30 naisten, nuorten ja uusien ilta, 19-20 syyskokous)

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

AIKA:                                       Keskiviikko 2.11.2022 klo 19.00 —

PAIKKA:                                  Kuopion Klubi Oy, Kuninkaankatu 10, 70100 Kuopio/ Teams-etäyhteys

Käsiteltävät asiat:                Sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat

Kuopion Reserviupseerikerhon uusien jäsenten tutustumistilaisuus klo 17.00 — (myös Teams)

Kahvitauko klo 18.30 — 19.00

Kokous klo 19.00

Jokaisella Kuopion Reserviupseerikerhoon kuuluvan yhdistyksen jäsenellä on vaihtoehtona mahdollisuus osallistua piirin syyskokoukseen Teams-yhteydellä. Etäosallistumislinkki löytyy sähköpostista, joka lähetetään sähköpostilla jäsenille ennen kokousta jäsenkirjeen yhteydessä.

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
 3. Todetaan kokouksen osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Valitaan kokouksen sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 5. Hyväksytään kokouksen esityslista
 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma 2023
 7. Vahvistetaan jäsenmaksut 2023
 8. Vahvistetaan talousarvio 2023
 9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
 10. Valitaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtaja
 11. Valitaan hallituksen muut jäsenet
 12. Valitaan toiminnantarkastajat ja heidän varahenkilönsä seuraavalle tilikaudelle
 13. Päätetään kerhon edustajista piirin kokouksiin ja piirihallitukseen
 14. Päätetään suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta liittokokouksiin
 15. Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen julkaisumedia sääntöjen 9.3§: n mukaisesti
 16. Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23 §:ssä mainittuja
 17. Kokouksen päätös

 

Hallitus